Provozní řád Pilnova statku


Vítáme Vás v areálu stylového penzionu „Pilnův statek" v Libici nad Doubravou.
Během pobytu se prosím řiďte provozním a požárním řádem i pokyny správce objektu.
Provozní řád je vyvěšen v zádveří hlavního vchodu.

 1. Váš pobyt začíná v 15,00 hod., pokud však není předem dohodnut jiný čas nástupu.
 2. Doplatek ceny pobytu uhraďte prosím v den příjezdu.
 3. Ve všech objektech areálu Pilnova statku platí ZÁKAZ KOUŘENÍ a kromě krbu v přístřešku i ROZDĎĚLÁVÁNÍ OHNĚ. K odhazování a ukládání nedopalků slouží pro kuřáky v areálu VÝHRADNĚ zde umístěné popelníky.
 4. V prostoru celého areálu udržujte prosím pořádek a třiďte komunální odpad do nádob k tomu určených.
 5. I zde platí v době od 22,00 hod do 06,00 hod. dodržování nočního klidu.
 6. Veškeré vybavení užívejte pouze pro účely, ke kterým je určeno. Platí zde zákaz svévolného přenášení a stěhování nábytku, postelí atd. Vybavení a zařízení areálu nám prosím úmyslně nepoškozujte.
 7. Houpačku smí používat pouze děti do 40kg vlastní váhy a pouze v doprovodu osoby starší 18let, rovněž na vlastní nebezpečí.
 8. Při ukončení pobytu je třeba svléknout povlečení, vynést a roztřídit odpadky i umýt nádobí.
 9. Kulturní stodolu předejte v původním stavu, zameťte a případně setřete podlahu i prostory sociálního zařízení. V případě zapůjčení nápojového chladícího zařízení prosíme o jeho propláchnutí vodou přes naražeč, který je umístěn za barem na boční stěně u ventilu na vodu.
 10. Ukliďte krbový přístřešek a vyčistěte krb.
 11. Při odchodu z areálu se ujistěte, zda jsou zhasnuta všechna světla, vypnuty veškeré elektrické spotřebiče, včetně lednic a uzamčeny vchodové dveře.
 12. V den odjezdu uvolněte pokoje do 10,00 hod., pokud nebude se správcem dohodnuto jinak.
 13. Pobyt s domácími mazlíčky je možný za předpokladu že po nich před odjezdem uklidíte. Není je dovoleno vodit do pokojů, ostatní místnosti využívat mohou.

Děkujeme za návštěvu, přejeme Vám šťastný návrat domů a těšíme se na shledanou.

 

Městys Libice nad Doubravou
provozovatel


Copyright ©pilnuvstatek.cz 2010